მაღალმთიან რეგიონებში ექიმად მუშაობის მსურველები უფასოდ მომზადდებიან

მაღალმთიანი რეგიონების სამედიცინო ცენტრებში კვალიფიციური კადრების ნაკლებობაა. ამიტომ, ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით, პირები, რომლებიც მაღალმთიან რეგიონებში 3 წლის განმავლობაში იმუშავებენ, რეზიდენტურის გარკვეული დარგის სპეციალობაში, უფასოდ მომზადდებიან.

უკვე დაიწყო მაღალმთიან რეგიონებში სახელმწიფოს მიერ სამედიცინო ცენტრების გამოსყიდვის პროცესიც. ონი, ამბროლაურის, მესტიისა და ცაგერის სამედიცინო ცენტრის გამოსყიდვის შემდეგ, სამინისტრო წალკის, თეთრიწყაროს, ბაკურიანის, ყაზბეგისა და თიანეთის რაიონის სამედიცინო ცენტრის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემას აპირებს.

ამგვარად, მოსახლეობა, საცხოვრებელი ადგილის მიუხედავად, შეძლებს მიიღოს კვალიფიციური და ხარისხიანი სამედიცინო მომსახურება