ჩიტუნამ დაღლილი მეგობარი ზურგზე შემოისვა და გაასეირნა

თუთიყუშები სასაცილო ხმების გამოცემის გარდა, მეგობრულობითაც გამოირჩევიან. როდესაც ეს პატარა ჩიტუნა დაიღალა, მეგობარმა ის ზურგზე შემოისვა და ჟივილ-ხივილით გაასეირნა ოთახიდან ოთახში.