მეცნიერებმა შექმნეს ხელოვნური კანი, რომელიც შეხებას გრძნობს

კვლევის მიხედვით, რომელიც Science-ში გამოქვეყნდა, სტენფორდის უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შექმნეს თითის ბალიშების სენსორი, რომელსაც შეუძლია შეიგრძნოს ზემოქმედება. სენსორს შეუძლია განასხვავოს ერთმანეთისაგან დარტყმა და ნაზი შეხება და შემდეგ ეს ინფორმაცია ნერვულ ქსოვილს გადასცეს.

სენსორი ორი შრისგან შედგება. ერთი, რომელიც შეიგრძნობს შეხებას და მეორე, რომელიც გარდაქმნის მას ელექტრონულ სიგნალებად, რათა გაუშვას ის ტვინისკენ. როდესაც პროთეზის ზედაპირს ეხებიან, წყალბადის ნანო მილები იკუმშებიან, რაც უფრო მეტად შეიკუმშებიან ისინი, მით უფრო მეტ ელექტრონულ იმპულსს გამოიმუშავებს მოწყობილობა.

ლაბორატორიულ ტესტებში სენსორმა წარმატებით გარდაქმნა შეხება ინფორმაციად. ეს კვლევა არის იმის საწინდარი, რომ ადამიანები, რომელთაც კიდური აკლიათ და პროთეზს ხმარობენ, შეძლებენ შეიგრძნონ პროთეზზე შეხება.

ამჟამად მეცნიერები მუშაობენ, რათა შექმნან მეთოდები, რომლის მიხედვითაც პროთეზს სხვა ტიპის შეგრძნებების აღქმაც შეეძლება.